Denda Vivas

Video-GIF

API URL:

          

Method:POST

https://video-gif.denda.ro/api/v1/denda/convert/<<Api KEY>>

Parametri:

 • type: video sau youtube.
 • url_video: sursa videoclipului
  *doar https in caz contrar va aparea eroarea <<"code": "ERR_INVALID_PROTOCOL">>
 • start_time: specifica timpul de unde sa înceapă videoclipul pentru a crea giful. 00:00 (minute:secunde)
 • set_duration: durata in secunde a videoclipului care va urma sa fie convertit in gif de la timpul specificat in campul start_time.
  *doar valori numerice.
 • gif_width / gif_height: specifica dimensiunile exacte ale gifului
  *doar valori numerice sau null in caz contrar giful va avea dimeniunile exacte ale videoclipului.
  *campurile sunt dezactivate la conversia videoclipurilor de pe Youtube pentru a nu afecta calitatea gif-ului.
 • frame_number: speficica numarul de cadre care vori fi extrase din videoclip. *doar valori numerice.
 • fps: specifica numarul de cadre care vor fi afisate intr-o secunda. *doar valori numerice.
 • webp_status: are 2 valori true / false ce permit conversia gifului rezultat si in webp

La conversia videoclipurilor de pe Youtube exista o limita de durata prestabilita, videoclipurile mai mari de 5 minute nu vro fi procesate.

La conversia videoclipurilor din alte surse exista o limita prestabilita, videoclipurile mai mari de 15 mb nu vro fi procesate.

            
        

'Content-Type': 'application/json' { "url_video" : "https://domain.ro/video.mp4 sau https://www.youtube.com/watch?v=SQQQ9kmbp_w", "type" : "video" sau "youtube" "start_time" : "00:00", "set_duration" : 20, "gif_width" : dimensiunea <<valori numerice >> sau null, "gif_height" : dimensiunea <<valori numerice >> sau null, "frame_number" : 40, "fps" : 5, "webp_status" : true or false }

Fragment de cod:

            let header = new Headers();
            header.append("Content-Type", "application/json");
            
let data = JSON.stringify({ "url_video": "https://exemple.com/video.mp4 || https://www.youtube.com/watch?v=Pj3q0ZChgFE", "type": "video" || "youtube", "start_time": "00:00", "set_duration": 20, "gif_width": 800, "gif_height": 800, "frame_number": 40, "fps": 5 "webp_status":true || false });
let options = { method: 'POST', headers: header, body: data, redirect: 'follow' };
fetch("https://video-gif.denda.ro/api/v1/denda/convert/<<APY KEY>>", options) .then(response => response.json()) .then(result => console.log(result)) .catch(error => console.log('error', error));
            const axios = require('axios');
            
let data = JSON.stringify({ "url_video": "https://exemple.com/video.mp4 || https://www.youtube.com/watch?v=Pj3q0ZChgFE", "type": "video" || "youtube", "start_time": "00:00", "set_duration": 20, "gif_width": 800, "gif_height": 800, "frame_number": 40, "fps": 5 "webp_status":true || false });
let config = { method: 'post', url:"https://video-gif.denda.ro/api/v1/denda/convert/<<APY KEY>>", headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, data : data };
axios(config) .then(function (response) { console.log(JSON.stringify(response.data)); })
.catch(function (error) { console.log(error); });
            <?php
            
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'https://video-gif.denda.ro/api/v1/denda/convert/<<APY KEY>>', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{ "url_video":"https://exemple.com/video.mp4 || https://www.youtube.com/watch?v=Pj3q0ZChgFE", "type": "video" || "youtube", "start_time":"00:00", "set_duration":20, "gif_width":800, "gif_height":800, "frame_number":40, "fps":40, "webp_status":true || false, }', CURLOPT_HTTPHEADER => array( 'Content-Type: application/json' ), ));
$response = curl_exec($curl); echo '<pre>'; print_r($response); echo '<pre>'; curl_close($curl);
            let settings = {
            "url": "https://video-gif.denda.ro/api/v1/denda/convert/<<APY KEY>>",
            "method": "POST",
            "timeout": 0,
            "headers": {
            "Content-Type": "application/json"
            },
            
            
"data": JSON.stringify({ "url_video": "https://exemple.com/video.mp4 || https://www.youtube.com/watch?v=Pj3q0ZChgFE", "type": "video" || "youtube", "start_time": "00:00", "set_duration": 20, "gif_width": 800, "gif_height": 800, "frame_number": 40, "fps": 5 "webp_status":true || false }), }
$.ajax(settings).done(function (response) { console.log(response); });

Răspunsul cererilor:

Apare atunci când toate funcțiile sau executat fără problema.

            {
              "status":"success",
              "gif":"https://video-gif.denda.ro/file.gif",
              "webp":"https://video-gif.denda.ro/file.webp"
            }
          

Apare atunci când URL sitului este invalid sau nu conține fișierul respectiv.

            {
              "status":"failed",
              "message":"url invalid"
            }
          

Apare atunci campul timp are o valoare incorecta.

            {
              "status":"failed",
              "message":"invalid conversion type"
            }
          

Apare atunci când vidieoclipul de la youtube depaseste limita de 5 minute.

            {
              "status":"failed",
              "message":"YouTube video is too big"
            }
          

Apare atunci când fisierul video depaseste dimensiunea prestabilita.

            {
              "status":"failed",
              "message":"Video File is too big"
            }
          

Apare atunci când exista o eroare la extragerea videoclipului de pe YouTube sau de pe alte surse.

            {
              "status":"failed",
              "message":"Error extracting video from (youtube || source)"
            }
          

Apare atunci când exista o eroare la convertirea videoclipului in gif.

            {
              "status":"failed",
              "message":"Error converting to gif: ((error))"
            }